ภาคผนวก

ตุ่นน้อยตื่นตัว (the alert little Tun)

ชื่อหนังสือ

ตุ่นน้อยตื่นตัว (the alert little Tun)

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)

วัตถุประสงค์

คู่มือและชุดวิดีโอรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเพื่อสร้างความรู้และทักษะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัยและความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็ก ผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์ต่างๆ  เช่น การวางแผนในชุมชน การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ การจัดสิ่งของที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดระหว่างเกิดเหตุ การเตือนภัยล่วงหน้า และการช่วยเหลือตนเอง เช่นการลอยตัวในน้ำและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ การสังเกตสัตว์มีพิษในทะเล การปฐมพยาบาล เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก

รูปแบบและเนื้อหา

 1. นิทานภาพระบายสี  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. หนังสือเป็นอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด
 3. แอนนิเมชั่น "ตุ่นน้อยตื่นตัว" เกี่ยวกับอุทกภัย เช่น
 • ก่อนน้ำมา
 • เมื่อน้ำมา
 • หลังน้ำลด
 • ฝึกลอยตัวในทะเลกันดีกว่า
 • ทบทวนเรื่องการลอยตัว
 • เย็นใจเป็นลมแดด
 • จัมโบ้ถูกพิษแมงกะพรุน
 • เที่ยวทะเลกันดีกว่า
 • เพื่อนกันต้องช่วยกัน
 • มาทำซุ้มอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำกันเถอะ
 • ลุงอุ๋ยสอนการลอยตัว
 • ตะโกน โยน ยื่น
 • คุณครูตุ่นน้อย
 • แย่แล้วไจแอนท์ตกน้ำ
 • เรื่องเล่าจากพี่ว่องไว
 • กระต่ายน้อยตกน้ำ

ดูทั้งหมด

Back to top