ภาคผนวก

หนังสือการ์ตูนชุด เรียนรู้สาธารณภัย

ชื่อหนังสือ

หนังสือการ์ตูนชุด เรียนรู้สาธารณภัย

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

ฝ่ายผลิตสื่อทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

http://122.155.1.141/inner.PRDPM-6.53/cms/menu_1762/603.1/

ปีที่พิมพ์

ไม่ปรากฎ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการเตรียมความพร้อม

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน

รูปแบบและเนื้อหา

หนังสือการ์ตูนมี 2 ชุด ประกอบด้วยหนังสือการ์ตูน 9 เล่ม

เป็นความรู้เกี่ยวกับภัยและการรับมือภัยแผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ภัยจากสารเคมี ภาวะโลกร้อน โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครในครอบครัวหรรษา  และยังมีเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน ความปลอดภัยในบ้านเรือน และความปลอดภัยบนถนน

ดูทั้งหมด

Back to top